โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์
งานสัปดาห์วิชาการและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
บรรยากาศในการซ้อมการแสดง Science Show
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

รอบรั้วสาธิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมผู้ปกครอง/ครู

E-Learning

Download

ตารางเรียน


  1. ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ตารางสอบปลายภาคเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  

Read more

ศูนย์สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Education Development and Evalution Tests ประจำปี 2562

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศูนย์สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Education...

Read more

ข้อบังคับชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ข้อบังคับชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

Read more

[ร่างระเบียบและข้อบังคับ] ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ระเบียบและข้อบังคับ ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  

Read more

กำหนดการกิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

กำหนดการกิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  

Read more

รับชุดเครื่องแบบนักเรียนใหม่ ป.1 และ ม.1

รับชุดเครื่องแบบนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1

Read more

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย {loadmoduleid 153}

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ฉบับที่ 1/2562

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ฉบับที่ 1/2562

Read more

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วันที่ 9 มีนาคม...

Read more

ตารางเรียนโครงการ SATIT SUMMER CAMP

ตารางเรียน โครงการ SATIT SUMMER CAMP โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

Read more

โครงการ SATIT SUMMER CAMP

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการ SATIT SUMMER CAMP เพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ และทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ของนักเรียน โครงการ SATIT SUMMER CAMP จัดให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

Read more

รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1,ป.2 และ ม.1,ม.2 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  รอบที่...

Read more

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสามารถเข้าสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://hot-manage.com/school-register ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และจะเปิดให้มีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอีกครั้งหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว    

Read more

MATH CAMP ค่ายบริการวิชาการคณิตศาสตร์

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จะมีการจัดกิจกรรมค่ายบริการวิชาการคณิตศาสตร์ขึ้น ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 และเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดหนองคายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ในระหว่างวันที่ 10...

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร”

กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร” ระหว่างวันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2561  และ 3 -...

Read more

  1. รอบรั้วสาธิต

กิจกรรมสอนทบทวนเนื้อหาบทเรียนก่อนสอบปลายภาค

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมสอนทบทวนเนื้อหาบทเรียนก่อนสอบปลายภาค ในระหว่างวันที่ 14 - 22 กันยายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2562 อันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งในด้านวิชาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์...

Read more

ปฏิบัติการทดลอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปฏิบัติการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการปฏิบัติการทดลองเรื่อง การไทเทรตสารละลายเพื่อหาความเข้มข้นของสารละลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการเรียน รูปกิจกรรมเพิ่มเติม...

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะของนักเรียนในด้านต่างๆ ทั้งในด้านของความรู้วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น (soft skill) อันเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในยุคปัจจุบัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2562 รูปกิจกรรมเพิ่มเติม...

Read more

ปฏิบัติการทดลอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปฏิบัติการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการเคมี และห้องปฏิบัติการชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการปฏิบัติการทดลองเรื่อง การไทเทรตสารละลาย และการใช้กล้องจุลทรรศน์ รูปกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก

Read more

งานสัปดาห์วิชาการและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

    งานสัปดาห์วิชาการและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 KKU Nong Khai Fair 2019 วันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รูปกิจกรรมเพิ่มเติม ...

Read more

บรรยากาศในการซ้อมการแสดง Science Show

ภาพกิจกรรมการซ้อมการแสดง Science Show และ Let's Talk Science ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รูปกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รูปกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก

Read more

ซ้อมกิจกรรมวันแม่

บรรยากาศการซ้อมกิจกรรมวันแม่ รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

          วันที่ 26 ก.ค. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายวรเทพ ฉิมทิม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย...

Read more

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

            เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายวรเทพ ฉิมทิม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย...

Read more

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายวรเทพ ฉิมทิม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย...

Read more

มอบเกียรติบัตร ธนชาต ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย

          นายวรเทพ ฉิมทิม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  1. อ่านฟังเสียง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  2...

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพ หัวข้อการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการปฐมพยาบาล

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ หัวข้อการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลโดยมีนายวรเทพ ฉิมทิม...

Read more

กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสุนทรไทย

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูและวันสุนทรไทย ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย...

Read more

ประชุมผู้ปกครอง เพื่อพิจารณา ร่างระเบียบชมรมผู้ปกครองและครู

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อพิจารณา ร่างระเบียบชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีนายชัชวาล ปุณขันธ์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในที่ประชุม...

Read more

กิจกรรม“พลังแห่งกำลังใจ”

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดกิจกรรม “พลังแห่งกำลังใจ” เชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

Read more

กิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2

    กิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

Read more

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพบปะผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ และแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของทางโรงเรียน และให้นักเรียนได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้อง

Read more

ถ่ายทอดนโยบาย และรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     นายวรเทพ ฉิมทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำคณะอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมรับฟังการประชุมการถ่ายทอดนโยบาย และรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2566 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย...

Read more

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ...

Read more

ENGLISH CAMP 20 ม.ค. 2562

ในวันที่ 20 มกราคม 2662 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรเทพ ฉิมทิม พร้อมคณะอาจารย์ จัดกิจกรรมค่ายบริการวิชาการภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ได้ฝึกการใช้ภาษาจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์...

Read more

CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2019

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2019 โดยมีการแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการแสดง Puppet show ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...

Read more

ONE DAY TRIP สวนสัตว์ขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

Read more

ต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อย่างเป็นกันเอง ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

Read more

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

Read more

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 (MATH CAMP)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมค่ายบริการวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากนอกบทเรียน และให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read more

MATH CAMP 2018

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากนอกบทเรียน ได้รับการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น

Read more

โรงเรียนสาธิต มข. วนค. สัมมนาขับเคลื่อนคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียนสมรรถนะสูง

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2561 ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ได้มาเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง “การขับเคลื่อนคุณภาพ...

Read more

โรงเรียนสาธิต มข. วนค. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเปลี่ยนรูปชั้นเรียนเพื่อผู้เรียนยุคใหม่ด้วยการวิจัย กลยุทธ์การใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย นายวรเทพ ฉิมทิม ผู้อำนวยการ และ รศ.ดร.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และนักศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

Read more

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

รูปภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  

Read more

กิจกรรม ONE DAY TRIP ประจำปี 2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำนักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ โดยที่แรกได้เดินทางไปสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักเรียน

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และได้รับเกียรติจาก...

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.10 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม...

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2561

26 ก.ค.61 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา...

Read more

กิจกรรมวันสุนทรไทย ประจำปี 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผศ.วรเทพ ฉิมทิม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานในการกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ...

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

      วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี...

Read more

ข่าวล่าสุด

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมสอนทบทวนเนื้อหาบทเรียนก่อนสอบปลายภาค ในระหว่างวันที่ 14 - 22 กันยายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2562...


ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


มหาวิทยาลัยขอนแก่น    มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย


ผู้เยี่ยมชม

มี 168 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์