วันไหว้ครู 2563
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2563
ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา
กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year
กีฬานักเรียนสาธิตเกมส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา

รอบรั้วสาธิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมผู้ปกครอง/ครู

E-Learning

Download

ตารางเรียน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติสำหรับจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติ1.มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2.มีจิตสาธารณะและความเสียสละ3.มีเจตคติที่ดีในการจัดการเรียนรู้หรือความเป็นครู4.เป็นผู้มีใบอณุญาตในการทำงานที่ถูกต้องตามกฏหมายกำหนด สอบถามเพิ่มเติม/สมัครสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (ในเวลาราชการ) Announced of Demonstration School...

อ่านเพิ่มเติม
  1. รอบรั้วสาธิต

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2563          

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

มอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย

มอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563  

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรครบรอบ 2 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรครบรอบ 2 ปี     รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

อ่านเพิ่มเติม

กีฬานักเรียนสาธิตเกมส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

การแข่งขันกีฬานักเรียนสาธิตเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย   รูปกิจกรรมเพิ่มเติม  ลิงค์ 1  ลิงค์ 2    

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเลี้ยงดูบุตรหลานในศตวรรษที่ 21

     บรรยากาศกิจกรรมอบรมการเลี้ยงดูบุตรหลานในศตวรรษที่ 21 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year

กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วันที่ 27 ธันวาคม 2562 รูปกิจกรรมเพิ่มเติม ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562   รูปกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมหลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย

     วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจัดอบรม เรื่อง หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย โดยมี ผศ.ดร.นิวัฒน์...

อ่านเพิ่มเติม

ค่ายบริการวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ The Dark Camp ความลับระดับลึก

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมค่ายบริการวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ The Dark Camp...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บรรยากาศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย   รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเนื่องใน วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

        เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

งานลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมงานวันลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจัดขึ้น พร้อมทั้งร่วมแสดงในพิธีเปิดงาน ในชุด ลาวกระทบไม้และมวยไทยโบราณ รูปกิจกรรมเพิ่มเติม ...

อ่านเพิ่มเติม

บรรยากาศกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

บรรยากาศกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน วันที่ 31 ตุลาคม 2562 รูปกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใช้งานระบบ E-Learning

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยหนองคาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใช้งานระบบ E-Learning ในวันที่่ 21-25 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรมการแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ แนะนำโปรแกรมสำหรับพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสอนทบทวนเนื้อหาบทเรียนก่อนสอบปลายภาค

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมสอนทบทวนเนื้อหาบทเรียนก่อนสอบปลายภาค ในระหว่างวันที่ 14 - 22 กันยายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิบัติการทดลอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปฏิบัติการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการปฏิบัติการทดลองเรื่อง...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะของนักเรียนในด้านต่างๆ ทั้งในด้านของความรู้วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น (soft skill) อันเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในยุคปัจจุบัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 5...

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิบัติการทดลอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปฏิบัติการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการเคมี และห้องปฏิบัติการชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการปฏิบัติการทดลองเรื่อง การไทเทรตสารละลาย...

อ่านเพิ่มเติม

งานสัปดาห์วิชาการและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

    งานสัปดาห์วิชาการและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 KKU Nong Khai Fair 2019 วันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ...

อ่านเพิ่มเติม

บรรยากาศในการซ้อมการแสดง Science Show

ภาพกิจกรรมการซ้อมการแสดง Science Show และ Let's Talk Science ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รูปกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รูปกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก

อ่านเพิ่มเติม

ซ้อมกิจกรรมวันแม่

บรรยากาศการซ้อมกิจกรรมวันแม่ รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

อ่านเพิ่มเติม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

          วันที่ 26 ก.ค. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายวรเทพ ฉิมทิม...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

            เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายวรเทพ ฉิมทิม...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายวรเทพ ฉิมทิม...

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตร ธนชาต ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย

          นายวรเทพ ฉิมทิม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  1. อ่านฟังเสียง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพ หัวข้อการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการปฐมพยาบาล

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ หัวข้อการดูแลสุขภาพเบื้องต้น...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสุนทรไทย

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูและวันสุนทรไทย ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง เพื่อพิจารณา ร่างระเบียบชมรมผู้ปกครองและครู

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อพิจารณา ร่างระเบียบชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีนายชัชวาล ปุณขันธ์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม“พลังแห่งกำลังใจ”

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดกิจกรรม “พลังแห่งกำลังใจ” เชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2

    กิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพบปะผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ และแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของทางโรงเรียน และให้นักเรียนได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้อง

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00...

อ่านเพิ่มเติม

ถ่ายทอดนโยบาย และรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     นายวรเทพ ฉิมทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำคณะอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมรับฟังการประชุมการถ่ายทอดนโยบาย และรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 –...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00...

อ่านเพิ่มเติม

ENGLISH CAMP 20 ม.ค. 2562

ในวันที่ 20 มกราคม 2662 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรเทพ ฉิมทิม พร้อมคณะอาจารย์ จัดกิจกรรมค่ายบริการวิชาการภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ได้ฝึกการใช้ภาษาจากกิจกรรมต่าง...

อ่านเพิ่มเติม

CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2019

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2019 โดยมีการแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการแสดง Puppet show...

อ่านเพิ่มเติม

ONE DAY TRIP สวนสัตว์ขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อย่างเป็นกันเอง ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 (MATH CAMP)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมค่ายบริการวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากนอกบทเรียน และให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

อ่านเพิ่มเติม

MATH CAMP 2018

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากนอกบทเรียน ได้รับการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสาธิต มข. วนค. สัมมนาขับเคลื่อนคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียนสมรรถนะสูง

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2561 ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสาธิต มข. วนค. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเปลี่ยนรูปชั้นเรียนเพื่อผู้เรียนยุคใหม่ด้วยการวิจัย กลยุทธ์การใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย นายวรเทพ ฉิมทิม ผู้อำนวยการ และ รศ.ดร.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย...

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

รูปภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม ONE DAY TRIP ประจำปี 2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำนักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ โดยที่แรกได้เดินทางไปสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

อ่านเพิ่มเติม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.10 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2561

26 ก.ค.61 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสุนทรไทย ประจำปี 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผศ.วรเทพ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

      วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ...

อ่านเพิ่มเติม

ผู้เยี่ยมชม

มี 71 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์