พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2563

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยขอแก่นวิทยาเขตหนองคาย การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564      

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดตั้งชื่อห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อาคารมัธยมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดตั้งชื่อห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อาคารมัธยมศึกษา ผู้ชนะการประกวดตั้งชื่อห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อาคารมัธยมศึกษา ได้แก่ ด.ญ.ณิชกานต์ ศรีเตชะ ชื่อ : ห้องประชุม “ หงดิน ” ความหมาย : ในอดีตสีดินแดงได้ถูกเรียกว่าสีหงดินซึ่งสีดินแดงนั้นก็เป็นอีกสีที่เป็นสีประจำโรงเรียนสาธิตของเรา และภาคอีสาน/จังหวัด หนองคาย มีดินแดงอยู่จำนวนมากและที่สำคัญดินมอบชีวิตให้แก่ต้นไม้และต้นกล้า...

อ่านเพิ่มเติม

เรียนเชิญบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาคารเรียนมัธยมศึกษา

เรียนเชิญบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาคารเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เรียนเชิญบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาคารเรียนมัธยมศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 1. ชั้นประถมศึกษา (Bilingual Program of Sciences and Technology) 2. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Bilingual Program of Sciences...

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ 1. พลศึกษา 2. ภาษาไทย 3. วิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 1. วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 21,000 บาท 2. วุฒิปริญญาโท เงินเดือน 24,500 บาท      

อ่านเพิ่มเติม
  1. รอบรั้วสาธิต

ทำบุญตึกใหม่

          เมื่อดวงตะวันทอเเสงเรืองรองจับขอบฟ้า ย่อมเป็นนิมิตหมายอันดีว่าวันใหม่ วันเเห่งการเริ่มต้นของเเหล่งบ่มเพาะประสบการณ์ของชีวิต วันเเห่งโอกาสของการทำหน้าที่เป็นผู้ให้ได้เริ่มอีกครั้ง ดวงตะวันให้ความสว่างเเก่ท้องฟ้า กัลยาณมิตรให้ความสว่างเเก่ดวงใจ อาคารเรียนสาธิตฯเเห่งใหม่ เเหล่งรวมใจเลือดเทา-แสด  ...

อ่านเพิ่มเติม

ขนมไทยไร้เทียมทาน

ขนมไทยไร้เทียมทาน "บรรจงปั้นสรรค์สร้างส่งสวยสม แป้งลูกกลมห่มไส้ใส่ความหวาน พี่ม.1น้องป.4ร่วมทำงาน ล้วนอิ่มหนำสำราญขนมต้มไทย" กิจกรรมศักยภาพจากบทเรียน "ขนมไทยไร้เทียมทาน" วิชาภาษาไทย บูรณาการสู่วิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันสานสัมพันธ์ลูกเทาแสด เด็ก ๆ มีความสุขไปกับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงและเกิดทักษะการทำงานกลุ่มที่ดี  

อ่านเพิ่มเติม

เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 "เปิดเทอมใหม่ สุขหัวใจ ได้พบกัน ปิดเทอมมานานวันเหงาเหลือหลาย ด้วยเจอเพื่อนและอาจารย์มามากมาย ชาวสาธิตได้ผ่อนคลายหายเหงาพลัน" ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  

อ่านเพิ่มเติม

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2563

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการและการพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2564

กิจกรรมค่ายวิชาการและการพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

เปิดโลกเรียนรู้สู่ประสบการณ์จริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เปิดโลกเรียนรู้สู่ประสบการณ์จริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมลูกเสือช่วงบ่ายและรอบกองไฟ

กิจกรรมลูกเสือช่วงบ่ายและรอบกองไฟ  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563 (เช้า)

กิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563 (เช้า)  

อ่านเพิ่มเติม

คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่อนาคตไกล

คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่อนาคตไกล           เมื่อได้ยินคำว่า “วิชาการ ” หลายคนมักคิดถึงการครำ่เคร่งกับการอ่านตำรา หรือการเรียนรู้ที่อัดแน่นไปด้วยทฤษฎี แต่ในวันนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

อ่านเพิ่มเติม

การทดลองสร้างสายรุ้ง

การทดลองสร้างสายรุ้ง   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดทำกิจกรรมการทดลองสร้างสายรุ้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากบทเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และการเชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตจากการปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และสร้างความสุข ความสนุกสนานในการเรียน  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายเข้าร่วมแสดง มวยไทยโบราณ ในกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 ณ โรงฝึกพลศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

อ่านเพิ่มเติม

งาน Nongkhai Lucky Run 2021 “วิ่งมหามงคล รวยโชค โคตรเฮง เพี้ยง เพี้ยง”

งาน Nongkhai Lucky Run 2021“วิ่งมหามงคล รวยโชค โคตรเฮง เพี้ยง เพี้ยง”

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานวันลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

นักเรียน อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายร่วมงานวันลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2563

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2563

          นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2563 ถวาย...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน วันที่ 3 กันยายน 2563 โดย พญ.มนฤดี วงศ์จิตรัตน์ ตำแหน่ง แพทย์ชำนาญการ สังกัด โรงพยาบาลหนองคาย กลุ่มงานจิตเวช

อ่านเพิ่มเติม

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

อ่านเพิ่มเติม

แลปการไทเทรตกรด-เบส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

แลปการไทเทรตกรด-เบส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  

อ่านเพิ่มเติม