ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่:
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 ตำบลหนองกอมเกาะ
เมืองหนองคาย
หนองคาย
43000
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
042-415603
โทรสาร:
042-415699
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
Admin : weerpha@kku.ac.th

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ: